Stichting Mobiele Artillerie

Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

Begin jaren 90 ontstond het idee van een groep verzamelaars om de krachten te bundelen en zich samen in te zetten om het materieel, dat ooit gebruikt is door de Nederlandse Artillerie Instellingen, samen te brengen. De gezamenlijke
collectie werd onder 1 noemer gebracht en zo werd de Stichting Mobiele Artillerie (SMA) opgericht.

Al snel kwam de SMA in contact met de Afdeling Beproevingen (AB) in Zaandam. De SMA ondersteunde de AB en daarbij bovendien het korps ‘Gele Rijders’ van de Koninklijke Landmacht bij diverse ceremonies. Na verloop van tijd werd de collectie
zo omvangrijk dat de SMA onderdak zocht omdat zij uit hun voegen barsten. In 1995 is de SMA in gesprek gegaan met de AB om te kijken of de SMA onderdak kon krijgen bij de AB op het Hembrugterrein. Destijds stond adjudant Mostert
hier positief tegenover. Maar hij mocht hier niet alleen over beslissen. De SMA heeft toen toestemming gevraagd aan de toenmalige minister van Defensie J. Voorhoeven en met zijn goedkeuren heeft de SMA in 1995 gebouw ‘L2’ betrokken

Jarenlang heeft de SMA daar zijn eigen collectie onderhouden en onderhoud gedaan voor derden (dat overigens nooit op commerciële basis). Veel militaire musea hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de stichting.
Het was een continu komen en gaan van voertuigen en stukken. Defensie gebruikte het materieel van de stichting voor diverse ceremonies en festiviteiten. De stichting restaureerde ook kosteloos voertuigen en stukken voor de diverse
musea (onder andere het tegenwoordige Nationaal Militair Museum (NMM)). Het NMM was en is kind aan huis bij de SMA. Ook de ceremoniële voertuigen en kanonnen van de ‘Gele Rijders’ zijn geruime tijd bij de SMA in onderhoud geweest

De relatie met het NMM is tijdens de verhuizing van het Legermuseum vanuit Delft naar het NMM in Soesterberg steeds hechter geworden. Alle voertuigen die in het nieuwe NMM staan zijn door de stichting op het laatste moment nog
gerestaureerd. De stichting is dan ook bijzonder trots op het resultaat en de waardering van het NMM is enorm, zij willen zeker in de toekomst met ons verder. Helaas moeten wij daar terughoudend in zijn omdat ons verblijf op het
Hembrugterrein nog steeds niet definitief is.

Doelstelling:

De doelstelling van de SMA is het bewaren, conserveren en restaureren van militair erfgoed dat in relatie staat met het Korps Rijdende Artillerie van de Koninklijke Landmacht. Dit houdt in dat de stichting voertuigen, artilleriestukken
en aanverwante objecten in een optimale presentabele staat probeert te houden of te maken zodat zij voor publiek tentoongesteld kunnen worden. Daarnaast probeert de stichting haar collectie volledig inzetbaar te houden.
Dus de voertuigen uit de collectie rijden en de wapens worden werkend gehouden.

De meesten (artillerie)stukken die wij in onze collectie hebben zijn niet te koop en worden door schenkingen en ruilen met officiële musea verworven. De stichting heeft een wapenvergunning om alle objecten legaal op haar terrein te
hebben. De reden om (voor de stichting) vreemde stukken voor musea te restaureren is dat op die manier er een tevens een mogelijkheid bestaat om nieuwe, ontbrekende, collectiestukken toe te voegen aan de collectie van de SMA.